Krajowe Ramy Kwalifikacji

Lekarski

Plan ramowy studiów:

Standardy kształcenia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Dane do regulaminu zajęć

Program studiów - nabór 2016/2017

Program studiów - nabór 2017/2018

Przewodnik dydaktyczny

Wykaz efektów kształcenia

Protetyka słuchu

Zagadnienia na egzamin wstępny

Efekty kształcenia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy (II stopień)


Plan ramowy studiów:

Program studiów (2016/2017)

Program studiów (2017/2018)

Przewodnik dydaktyczny

Dietetyka

Wzorcowe Efekty Kształcenia I stopnia

Wzorcowe Efekty Kształcenia II stopnia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy (I i II stopień)


Plany ramowe studiów:

Program studiów I stopnia (2015/2016)

Program studiów I stopnia (2016/2017)

Program studiów II stopnia (2016/2017)Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Dietetyka - przedmioty obowiązkowe:

- I stopień

- II stopień


Matryca efektów kształcenia:

I sotpień

II stopień

Optometria - optyka okularowa

Ogólna charakterystyka studiów

Efekty kształcneia studia I stopnia

Efekty kształcenia studia II stopnia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy (I stopień)


Plan ramowy studiów:

Program studiów I stopnia - nabór 2015/2016

Program studiów I stopnia - nabór 2016/2017

Program studiów II stopnia - nabór 2016/2017

Program studiów I stopnia - nabór 2017/2018

Program studiów II stopnia - nabór 2017/2018

Przewodnik dydaktyczny studia I stopnia

Przewodnik dydaktyczny studia II stopnia

Biotechnologia medyczna

Wzorcowe Efekty Kształcenia Nauki Przyrodnicze i Medyczne

Efekty kształcenia studia I stopnia

Efekty kształcenia studia II stopnia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy (I i II stopień)


Plany ramowe studiów:

Program studiów I stopnia (2015/2016)

Program studiów I stopnia (2016/2017)

Program studiów I stopnia (2017/2018)

Program studiów II stopnia (2016/2017)

Program studiów II stopnia (2017/2018)


Przewodnik dydaktyczny I stopień

Przewodnik dydaktyczny II stopień

Techniki dentystyczne

Efekty kształcenia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy


Plan ramowy studiów:

Program studiów I stopnia (2015/2016)

Program studiów I stopnia (2016/2017)

Program studiów I stopnia (2017/2018)


Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Techniki dentystyczne - przedmioty obowiązkowe:

I stopień


Matryca efektów kształcenia:

I stopień

Lekarsko-dentystyczny

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia - praktyki

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy


Plan ramowy studiów:

Program studiów (2013/2014)

Program studiów (2014/2015)

Program studiów (2015/2016)

Program studiów (2016/2017)

Program studiów (2017/2018)


Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Lekarsko-dentystycznego - przedmioty obowiązkowe:

studia jednolite magisterskie

Zdrowie publiczne - higiena dentystyczna

Efekty kształcenia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy


Plan ramowy studiów:

Program studiów I stopnia (2015/2016)

Program studiów I stopnia (2016/2017)

Program studiów I stopnia (2017/2018)Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Zdrowie publiczne specjalność Higiena dentystyczna - przedmioty obowiązkowe:

I stopień


Matryca efektów kształcenia:

I stopień