Krajowe Ramy Kwalifikacji

Lekarski

Standardy kształcenia - Dz. U. poz. 631 z dnia 5.06.2012r.

Wykaz efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego - Uchwała Senatu UMP 265/2017

Przewodnik dydaktyczny - wzór

Przewodniki dydaktyczne - nabór 2016/2017

Przewodniki dydaktyczne - nabór 2017/2018

Przewodniki dydaktyczne - nabór 2018/2019

Plan ramowy studiów:

Program ramowy studiów - nabór 2016/2017

Program ramowy studiów - nabór 2017/2018

Program ramowy studiów - nabór 2018/2019

Protetyka słuchu

Zagadnienia na egzamin wstępny

Efekty kształcenia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy (II stopień)


Plan ramowy studiów:

Program ramowy studiów (2016/2017)

Program ramowy studiów (2017/2018)

Plan ramowy studiów (2018/2019)

Przewodnik dydaktyczny

Dietetyka

Wzorcowe Efekty Kształcenia I stopnia

Wzorcowe Efekty Kształcenia II stopnia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy (I i II stopień)


Plany ramowe studiów:

Program ramowy studiów I stopnia (2015/2016)

Program ramowy studiów I stopnia (2016/2017)

Program ramowy studiów II stopnia (2016/2017)Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Dietetyka - przedmioty obowiązkowe:

- I stopień

- II stopień


Matryca efektów kształcenia:

I sotpień

II stopień

Optometria - optyka okularowa

Ogólna charakterystyka studiów

Efekty kształcneia studia I stopnia

Efekty kształcenia studia II stopnia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy (I stopień)


Plan ramowy studiów:

Program ramowy studiów I stopnia - nabór 2015/2016

Program ramowy studiów I stopnia - nabór 2016/2017

Program ramowy studiów II stopnia - nabór 2016/2017

Program ramowy studiów I stopnia - nabór 2017/2018

Program ramowy studiów II stopnia - nabór 2017/2018

Program ramowy studiów I stopnia - (nabór 2018/2019)

Program ramowy studiów II stopnia - (nabór 2018/2019)

Przewodnik dydaktyczny studia I stopnia

Przewodnik dydaktyczny studia II stopnia

Biotechnologia medyczna

Wzorcowe Efekty Kształcenia Nauki Przyrodnicze i Medyczne

Efekty kształcenia studia I stopnia

Efekty kształcenia studia II stopnia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy (I i II stopień)


Plany ramowe studiów:

Program ramowy studiów I stopnia (2015/2016)

Program ramowy studiów I stopnia (2016/2017)

Program ramowy studiów I stopnia (2017/2018)

Program ramowy studiów I stopnia (2018/2019)

Program ramowy studiów II stopnia (2016/2017)

Program ramowy studiów II stopnia (2017/2018)

Program ramowy studiów II stopnia (2018/2019)


Przewodnik dydaktyczny I stopień

Przewodnik dydaktyczny II stopień

Techniki dentystyczne

Efekty kształcenia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy


Plan ramowy studiów:

Program ramowy studiów I stopnia (2015/2016)

Program ramowy studiów I stopnia (2016/2017)

Program ramowy studiów I stopnia (2017/2018)


Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Techniki dentystyczne - przedmioty obowiązkowe:

I stopień


Matryca efektów kształcenia:

I stopień

Lekarsko-dentystyczny

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia - praktyki

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy


Plan ramowy studiów:

Program ramowy studiów (2013/2014)

Program ramowy studiów (2014/2015)

Program ramowy studiów (2015/2016)

Program ramowy studiów (2016/2017)

Program ramowy studiów (2017/2018)

Program ramowy studiów (2018/2019)


Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Lekarsko-dentystycznego - przedmioty obowiązkowe:

studia jednolite magisterskie

Zdrowie publiczne - higiena dentystyczna

Efekty kształcenia

Formularz sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa

Wzór matrycy


Plan ramowy studiów:

Program ramowy studiów I stopnia (2015/2016)

Program ramowy studiów I stopnia (2016/2017)

Program ramowy studiów I stopnia (2017/2018)

Program ramowy studiów I stopnia (2018/2019)Przewodnik dydaktyczny dla kierunku Zdrowie publiczne specjalność Higiena dentystyczna - przedmioty obowiązkowe:

I stopień


Matryca efektów kształcenia:

I stopień

 LISTA FAKULTETÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018