Jednostki wydziałowe

Katedra Biotechnologii Medycznej
Kierownik: prof.dr hab. Andrzej Mackiewicz
tel.: 61 885-06-65
kbm.ump.edu.pl

Zakład Immunologii Nowotworów
Kierownik: prof.dr hab. Andrzej Mackiewicz  
tel.: 61 885-06-65 / 885-06-59
e-mail: andrzej.mackiewicz@wco.pl

Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej
Kierownik: prof.dr hab. Maria Iskra
tel.: 61 854-65-90
e-mail: chembiochklin@ump.edu.pl
www.chembiochklin.ump.edu.pl

Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej
Kierownik: dr hab. Dorota Formanowicz
tel.: 61 854-68-49

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik: dr n. med. Miłosława Zowczak - Drabarczyk
tel.: 61 854-65-92

Pracownia Biologii i Medycyny Systemowej
Kierownik: dr hab. n. med. Dorota Formanowicz
tel.: 61 854-65-89

Pracownia Chemii Żywności i Żywienia Człowieka
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Pioruńska-Stolzmann
tel.: 61 854-65-90

Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Czyżewska
tel.: 61 854-64-77
e-mail: czyzew@ump.edu.pl / chembiochklin@ump.edu.pl

Zakład Chemii Ogólnej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Iskra
tel.: 61 854-65-89 / 854-65-90
e-mail: iskra@ump.edu.pl / chembiochklin@ump.edu.pl

Pracownia Metabolizmu Lipidów
Kierownik: dr n. przyr. Anna Pioruńska-Mikołajczak
tel.: 61 854-65-96
e-mail: aspm@ump.edu.pl

II Katedra Chirurgii
p.o. kierownika: prof. dr hab. Ryszard Staniszewski
tel.: 61 854-91-41
e-mail: naczyniowka@op.pl

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń
p.o. kierownika: prof. dr hab. Ryszard Staniszewski
tel.: 61 854-91-41
e-mail: naczyniowka@op.pl

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Naczyniowego
Kierownik: prof. dr hab. med. Marcin Gabriel

Pracownia Badań Podstawowych i Medycyny Translacyjnej w Chorobach Naczyń
Kierownik: dr n. med. Ewa Strauss
tel.: 61 854-91-41

Klinika Chirurgii Urazowej Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Słowiński
tel.: 61 873-92-18
e-mail: slowik@rose.man.poznan.pl

Ośrodek Kształcenia Klinicznego w Medycynie Ratunkowej
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński

Katedra Kardiologii
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Lesiak

   I Klinika Kardiologii
   Kierownik: prof. dr hab. Maciej Lesiak
   tel.: 61 854-91-46

   II Klinika Kardiologii
   Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szyszka
   tel.: 61 848-10-22
   e-mail: kardio2@ump.edu.pl

   Zakład Farmakologii Klinicznej
   Kierownik: prof. dr hab. Anna Jabłecka 
   tel.: 61 853-31-61
   e-mail: zakladfarmakologiiklinicznej@ump.edu.pl
   www.zfk.ump.edu.pl

Katedra Kardio-Torakochirurgii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
tel.: 61 854-90-85
e-mail: poznan@kardiochirurgia.com.pl

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Kierownik: prof. dr hab. Marek Jemielity 
tel.: 61 854-90-85 
e-mail: poznan@kardiuchirurgia.com.pl / marek.jemielity@kardiochirurgia.com.pl

Pracownia Mechanicznego Wspomagania Serca

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Michał Wojtalik
tel.: 61 849-12-77
e-mail: kardioch@poczta.onet.pl
www.kkchd.ump.edu.pl

Klinika Torakochirurgii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
tel.: 61 665-43-49
e-mail: thorax@ump.edu.pl

Pracownia Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz Kasprzyk

Katedra Neonatologii
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Gadzinowski
tel.: 61 659-92-70 / 659-94-05
e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

Klinika Neonatologii
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Gadzinowski
tel.: 61 841-92-70
e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl
www.neonatologia.ump.edu.pl

Klinika Zakażeń Noworodków
Kierownik: dr hab.n.med. Jan Mazela
tel.: 61 841-94-09
e-mail: kzn@gpsk.am.poznan.pl

Katedra Chorób Oczu i Optometrii
Kierownik: dr hab. n. med. Marcin Stopa
tel.: 61 854-73-62 / 854-73-64
e-mail: opto@ump.edu.pl
www.optometria.ump.edu.pl

       Klinika Chorób Oczu
       Kierownik: dr hab. n. med. Marcin Stopa

       Zakład Optometrii
       Kierownik: dr hab. Wojciech Warchoł
       tel.: 61 854-73-62 / 854-73-64
       e-mail: opto@ump.edu.pl

Katedra Perinatologii i Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz
te.: 61 659-92-83

Klinika Perinatologii i Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz
tel.: 61 659-92-83
e-mail: gbrebor@gpsk.am.poznan.pl / sekretariat.kpig@gpsk.am.poznan.pl

Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Drews
tel. 61 841-92-23 / 841-96-13
e-mail: kdrews@ump.edu.pl

Klinika Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Witold Kędzia 
tel.: 61 841-92-53 / 841-92-78 / 841 92 54
e-mail: ginekologia@gpsk.am.poznan.pl

Katedra Psychiatrii
Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Jaracz
tel.: 61 847-50-87 / 849-15-31
e-mail: kat_psych_um_poznan@op.pl / psychiatria@ump.edu.pl
www.psychiatria.ump.edu.pl

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Kierownik: dr hab. Agnieszka Słopień
tel.: 61 849-13-58
e-mail: psychdor@ump.edu.pl

Pracownia Psychofizjologii
Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Jaracz

Pracownia Psychopatologii
Kierownik: dr hab. Agnieszka Słopień

Zakład Genetyki w Psychiatrii
Kierownik: prof. dr hab. Joanna Twarowska-Hauser
tel.: 61 849-15-33
e-mail: jhauser@ump.edu.pl

Laboratorium

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Kierownik: prof. dr hab. Filip Rybakowski
tel.: 61 847-50-87
e-mail: janusz.rybakowski@gmail.com / psychdor@ump.edu.pl

Katedra Stomatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

Klinika Stomatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

Pracownia Stomatologii Społecznej

Pracownia Fizjologii Jamy Ustnej

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
tel.: 61 854-70-68
e-mail: klinika.ortodoncji@ump.edu.pl
www.ortodoncja.ump.edu.pl

Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych
Kierownik: dr n. med. Przemysław Kopczyński

Pracownia Estetyki Twarzy
Kierownik: dr n. med. Renata Turska-Malińska

Katedra Protetyki Stomatologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Hędzelek
tel.: 61 854-70-43
www.klinikaprotetyki.ump.edu.pl

Klinika Protetyki
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Hędzelek
tel.: 61 854-70-43
e-mail: hedzelek@umu.edu.pl

Pracownia Implantoprotetyki
Kierownik: dr n. med. Przemysław Gajdus

Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia
Kierownik: dr hab. n. med. Agata Czajka-Jakubowska
tel.: 61 854-70-94

Pracownia Rehabilitacji Zaburzeń Czujnościowych Narządu Żucia

Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej
p.o. kierownika: dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska prof. UM
tel.: 61 854-70-94

Zakład Technik i Technologii Dentystyczych
kierownik: dr hab. Mariusz Pryliński
tel.: 61 854-71-15

Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
Kierownik: prof. dr hab. Anna Surdacka
tel.: 61 854-70-26 / 854-70-27
e-mail: stomzach@ump.edu.pl

Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
Kierownik: prof. dr hab. Anna Surdacka
tel.: 61 854-70-26 / 854-70-27
e-mail: stomzach@ump.edu.pl

Pracownia Chorób Przyzębia
Kierownik: dr n. med. Anna Kurhańska-Flisykowska

Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji
p.o. kierownika: dr hab. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska

Zakład Stomatologii Zintegrowanej
p.o. kierownika: dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
tel.: 61 869-13-98 / 867-96-67
e-mail: szczekowo-twarzowa@spsk2.pl

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia Mikrochirurgii Doświadczalnej

Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Golusiński
tel.: 61 885-09-29
e-mail: glowaszyja@wco.pl
http://klinikachirurgiiglowyszyi.ump.edu.pl

Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii
p.o. kierownika: dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska
tel.: 61 854-70-53 / 854-70-59
e-mail: klchstom@ump.edu.pl
www.kchstom.ump.edu.pl

Pracownia Implantologii
Kierownik: dr n. med. Stanisław Grajewski
tel.: 61 854-70-17

Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy
Kierownik: dr hab. Barbara Biedziak

Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej
Kierownik: dr hab. n. med. Beata Czarnecka prof. UM
tel.: 61 854-71-01

Pracownia Ergonomii

Pracownia Stomatologii Społecznej
Kierownik: dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska

Pracownia Fizjoterapii
Kierownik: dr hab. n. med. Beata Czarnecka prof. UM

Pracownia Radiologii Stomatologicznej
Kierownik: dr n. med. Tomasz Kulczyk

Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stefaniak
tel.: 61 869-16-09
e-mail: tropisk2@ump.edu.pl / tropiki@spsk2.pl

Pracownia Medycyny Podróży

Kierownik: dr med. Elżbieta Kacprzak

Pracownia Parazytologiczna

Kierownik: dr hab. med. Małgorzata Paul

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska  
tel.: 61 873-93-76

Katedra i Klinika Dermatologii
Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Adamski
tel.: 61 869-12-85
e-mail: dermask2@ump.edu.pl
www.dermatologia.ump.edu.pl

Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry
Kierownik: dr hab. Monika Bowszyc-Dmochowska

Pracownia Dermatochirurgii
dr n. med. Małgorzata Mackiewicz-Wysocka

Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych
prof. dr hab. n. med. Marian Dmochowski

Pracownia Mikologii Lekarskiej

Pracownia Chorób Alergicznych

Pracownia Dermatologii Dziecięcej

Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Marek Ruchała 
tel.: 61 869-13-30 / 867-55-14
e-mail: endosk2@umed.poznan.pl / mruchala@ump.edu.pl

Pracownia Zaburzeń Identyfikacji Płci
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka

Pracownia Medycyny Nuklearnej
Kierownik: dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

Pracownia Endokrynologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka

Pracownia Ultrasonografii Narządów Wydzielania Wewnętrznego
Kierownik: prof. dr hab. Marek Ruchała 

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
tel.: 61 841-70-61
e-mail: pulmo@ump.edu.pl

Pracownia Zaburzeń oddychania Podczas Snu
Kierownik: dr hab. n. med. Szczepan Cofta

Pracownia Badań Czynnościowych
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Piorunek

Pracownia Badań Endoskopowych Układu Oddechowego
Kierownik: dr n. med. Krzysztof Świerkocki

Pracownia Fizjoterapii Oddechowej

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. med. Agnieszka Dobrowolska
tel.: 61 869-13-14
e-mail: gastrsk2@ump.edu.pl

Pracownia Nutrigenetyki
Kierownik: prof. dr hab. med. Agnieszka Dobrowolska

Pracownia Endoskopii

Pracownia Dietetyki Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Marian Grzymisławski

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
tel./fax: 61 847-45-79
e-mail: kldiab@raszeja.poznan.pl

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki
tel.: 61 854-93-83
e-mail: jadwiga.dworek@sk1.am.poznan.pl

Pracownia Hemostazy

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownia Cytogenetyki

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia Hemostazy, Bank Komórek Macierzystych

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tykarski
tel.: 61 854-90-90

Pracownia Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Nadciśnienia Tętniczego
P.o. kierownika: dr n. med. Paweł Uruski

Pracownia Angiologiczna
Kierownik: dr n. med. Arkadiusz Niklas

Pracownia Diagnostyki Echokardiograficznej Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska

Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: dr hab. Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel prof. UM

Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Tętnic
Kierownik: dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny

Pracownia Całodobowego Pomiaru Ciśnienia Tętniczego
Kierownik: dr n. med. Arkadiusz Niklas

Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób Cywilizacyjnych
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Książek

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Oko
tel.: 61 867-19-61
e-mail: nefsk2@am.poznan.pl

Pracownia Hemodializ
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk

Pracownia Dializ Otrzewnowych
Kierownik: prof. dr hab. med. Maria Wanic-Kossowska

Pracownia Immunopatologii Chorób Nerek i Zgodności Tkanek
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Oko

Pracownia Nefrologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zofia Niemir

Pracownia Ultrasonografii Nefrologicznej
Kierownik: dr hab. n. med. Ilona Idasiak-Piechocka

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii
p.o. kierownika: dr hab. Wojciech Strzyżewski
tel.: 61 831-03-59
e-mail: ortopedia@orsk.ump.edu.pl

Pracownia Propriocepcji

Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kruczyński
tel.: 61 831-01-64

Pracownia Trybologii i Biomateriałów

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Antczak
tel.: 61 873-94-28 / 874-95-93 / 873-92-32
e-mail: urologia-sekretariat@szpital-strusia.poznan.pl

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Bruska
tel.: 61 854-65-64
e-mail: mbruska@ump.edu.pl / Katedra.Anatomii.Prawidl@ump.edu.pl
www.kzap.ump.edu.pl

Katedra Biofizyki
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kubisz 
tel.: 61 854-60-87 
e-mail: lkubisz@ump.edu.pl
www.biofizyka.ump.edu.pl

Zakład Biofizyki
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leszek Kubisz
tel.: 61 854-62-27
e-mail: lkubisz@ump.edu.pl

Zakład Protetyki Słuchu
Kierownik: dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska
tel.: 61 854-60-95
e-mail: djeziers@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Kierownik: prof. dr hab. Michał Nowicki
tel.: 61 854-64-55
e-mail: histologia@ump.edu.pl
www.histologia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Moczko
tel.: 61 854-68-08
e-mail: jmoczko@ump.edu.pl / kzis@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska
tel.: 61 869-11-44
e-mail: kmr@ump.edu.pl
www.kmr.ump.edu.pl

Pracownia Psychologii Klinicznej
Kierownik: dr n. med. Nadia Bryl

Pracownia Chorób Metabolicznych Kości
Kierownik: dr n. med. Anna Wawrzyniak

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz
tel.: 61 854-61-38
e-mail: mikromed@ump.edu.pl
www.mikrobiologialekarska.ump.edu.pl

Katedra Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
p. o. kierownika: prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii
p. o. kierownika: prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
p. o. kierownika: prof. dr hab. Marek Karczewski

Katedra i Zakład Patofizjologii
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz
tel.: 61 854-76-20
e-mail: dszlache@ump.edu.pl
www.patof.ump.edu.pl

Pracownia Medycznej e-Edukacji