Terminy Posiedzeń Rady Wydzialu

Miejsce posiedzeń: Centrum Kongresowo Dydaktyczne sala A godz. 10.00 – 13.00

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego II w roku akademickim 2016/2017:

27 września 2017

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego II w roku akademickim 2017/2018:

18 października 2017

15 listopada 2017

13 grudnia 2017

17 stycznia 2018

21 lutego 2018

21 marca 2018

18 kwietnia 2018

16 maja 2018

20 czerwca 2018

19 września 2018

Zobacz także