Ukończenie studiów

- Instrukcja wprowadzania tematu pracy i przypisywania studenta - dla promotorów

 

DOKUMENTY WSPÓLNE

- Regulamin prac dyplomowych

- Wymogi redakcyjne

- Wzór pierwszej strony pracy

- Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (oświadczenie B)

- Formularz oceny pracy (promotor)

- Formularz oceny pracy (recenzent)

Dokumenty dotyczące Komisji Bioetycznej:

- zasady składania wniosków do Komisji Bioetycznej

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 

ODDZIAŁ STOMATOLOGII

 

Infromacje dla studentów kończących kierunki Oddziału Stomatologii:

- Lekarsko-dentystyczny

- Techniki dentystyczne i Higiena dentystyczna

 

Pozostałe dokumenty dla studentów kończących studia w Oddziale Stomatologii:

- Formularz do suplementu

- Podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim

- Oświadczenie dotyczące wyboru tematu pracy

 

ODDZIAŁ STUDIÓW BIOMEDYCZNYCH

 

Infromacje dla studentów kończących kierunki Oddziału Biotechnologii Medycznej, Dietetyki, Optometrii i Protetyki Słuchu:

- Optometria

- Biotechnologia medyczna - informacje ogólne (studia licencjackie i magisterskie)

- Biotechnologia studia licencjackie

- Dietetyka

- Protetyka słuchu

 

Pozostałe dokumenty dla studentów kończących studia w Oddziale Studiów Biomedycznych:

- Formularz do suplementu

- Podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim

- Oświadczenie dotyczące wyboru tematu pracy