Oddział Stomatologii

Lekarsko - dentystyczny

Przeddyplomowy program nauczania stomatologii jest realizowany podczas 5-ciu lat studiów podzielonych na 10 semestrów. Pierwsze dwa lata studiów obejmują głównie dziedziny podstawowe, a także pewne przedmioty z zakresu stomatologii. Na trzecim roku studiów rozpoczynają się zajęcia kliniczne, które podczas ostatnich dwóch lat studiów tj. na 4 i 5 roku stanowią podstawę programu nauczania. Poza przedmiotami obowiązkowymi studenci mają do wyboru około 30 przedmiotów fakultatywnych, spośród których zobowiązani są wybrać określoną liczbę godzin, kierując się własnymi zainteresowaniami. Zajęcia przedkliniczne i kliniczne z przedmiotów stomatologicznych prowadzone są w Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej 70, w którym znajdują się wszystkie Katedry, Zakłady i Kliniki Stomatologiczne.OPIEKUNOWIE DS. PRAKTYK


I ROK – LEK. DENT. MATEUSZ KRAJECKI, KATEDRA I ZAKŁAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ
TEL: 61-854-65-49
II ROK – DR N. MED. ANNA SÓJKA, KLINIKA PROTETYKI
TEL: 61-854-70-90 
III ROK – DR N. MED. KRZYSZTOF SIDOROWICZ, KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
TEL: 61-854-70-79
IV ROK – DR N. MED. KONRAD GĘBSKI, KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
TEL: 61-854-70-19

 

Techniki dentystyczne

OPIEKUN DS. PRAKTYK


I ROK – DR N MED. KAROLINA KAROŃSKA, ZAKŁAD TECHNIK I TECHNOLOGII DENTYSTYCZNYCH

 

Zdrowie publiczne - higiena dentystyczna

OPIEKUN DS. PRAKTYK


I ROK – DR N MED. KAROLINA KAROŃSKA, ZAKŁAD TECHNIK I TECHNOLOGII DENTYSTYCZNYCH