Regulacje prawne

 

REGULAMIN STUDIÓW


UCHWAŁY SENATUUchwała nr 232/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2017 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (załącznik)

 

Uchwała nr 38/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnejUchwała nr 137/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia "Zasad przenoszenia studentów na Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z innych uczelni prowadzących nauczanie na kierunkach prowadzonych przez UMP"Uchwała nr 33/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia "Zasad wznawiania studiów (reaktywacji) na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu"

 


ZARZĄDZENIA REKTORAZarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za drugi lub kolejny kierunek studiów stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014Zarządzenie nr 18/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014Zarządzenie nr 12/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014