< Cofnij

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

UWAGA KANDYDACI!

OBOWIĄZKOWE TESTY POZIOMUJĄCE Z JĘZYKÓW OBCYCH

Osoby przyjęte na 1 rok studiów na WSZYSTKIE WYDZIAŁY w roku akademickim 2019/20 winne są rozwiązać test poziomujący z języka angielskiego, który przeprowadzany jest na Platformie sOLAT.

Logowanie na platformę sOLAT odbywa się poprzez link umieszczony w portalu kandydata. Uwaga - link jest aktywny tylko 5 minut od zalogowania się na portal.

Po przejściu na platformę sOLAT należy wybrać u góry strony zakładkę „Courses” i wybrać kurs „Test poziomujący z języka angielskiego 2019/2020” klikając na jego nazwę lub przycisk Start.

Test każdy ze studentów może uruchomić i rozwiązać 1 raz.
Będzie on dostępny:
- od dnia 5 sierpnia 2019 od godziny 10:00 do dnia 16 września 2019 do godziny 10:00.

Po wejściu do kursu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi rozwiązywania testu w sekcji „Informacje o teście” i dopiero wówczas przystąpić do rozwiązywania testu poziomującego, który znajduje się w sekcji „Test językowy”.

Po zakończeniu udzielania odpowiedzi należy zakończyć test i potwierdzić wysłanie wyniku. Gwarancją poprawności wysłania wyników jest wyświetlenie ilości punktów uzyskanych w rozwiązywanym teście.

W przypadku problemów proszę o kontakt z Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia - pod adresem: elearning@ump.edu.pl

Uwaga, bezpośrednio po uruchomieniu testu, należy go rozwiązać i wysłać wynik. Kolejne próba powrotu do testu nie będzie możliwa.

Dostęp do testu po zatwierdzeniu przyjęcia na Uczelnię.

BEZ ROZWIĄZANIA TESTU KLASYFIKACYJNEGO Z JĘZYKA STUDENCI NIE BĘDA MIELI MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA SIĘ NA FAKULTETY

SAMODZIELNE I RZETELNE ROZWIĄZANIE TESTU KLASYFIKACYJNEGO UMOŻLIWI PRZYPISANIE DO GRUPY NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE JĘZYKOWYM.