< Cofnij

Szkolenie dotyczące kontaktu z osobą niedosłysząca i niesłyszącą

Szanowni Państwo!
 
Jako pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych naszej Uczelni pozwalam sobie przesłać zaproszenie na bezpłatne szkolenie organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dotyczące kontaktu z osobą niedosłysząca i niesłyszącą. Myślę, że może być ono interesujące i owocne dla studentów i pracowników UMP.

Informacje o konferencji znajdują się pod adresem
http://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/studenci-niepelnosprawni,c1072/aktualnosci,c2620/kontakt-z-osoba-niedoslyszaca-i-nieslyszaca,a67286.html

Z wyrazami szacunku Halina Bogusz

Pełnomocnik JM Rektora ds. osób niepełnosprawnych