< Cofnij

Stypendia dla wybitnych studentów

Szanowni Państwo,

informujemy, że obowiązującą, szczegółową regulacją prawną w sprawie przyznawania stypendiów dla naszych studentów jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego dla spraw zdrowia dla studentów
(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001600/O/D20191600.pdf).
Wnioski można składać do dnia 31 października.