< Cofnij

prof. Martin Witt z Department of Anatomy University of Rostock, Germany otrzymał honorowy tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że w dniu 26 czerwca br. prof. Martin Witt z Department of Anatomy University of Rostock, Germany otrzymał honorowy tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie nowoczesnego obrazowania komórek i tkanek w mikroskopie elektronowym i świetlnym, bezcenny wkład w rozwój doświadczalnej angiologii oraz systematyczne wprowadzanie w praktykę idei medycyny translacyjnej. Uroczystość poprowadził JM Rektor prof. Andrzej Tykarski, prof. Michał Nowicki - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. Zbigniew Krasiński.