< Cofnij

Godziny dziekańskie

W związku z uroczystością Immatrykulacji na Wydziale Lekarskim II , która odbędzie się 4 października 2017r. o godzinie 9:00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego 37a, ogłaszam w tym dniu od  8:00 do 12:00 godziny wolne od zajęć dla studentów 1 roku studiów na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Lekarskim II.

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego II

prof. dr hab. Zbigniew Krasiński