Aktualności

Mecz między Wydziałem Lekarskim II, a Wydziałem Prawa i Administracji UAM

Mecz piłki nożnej między Wydziałem Lekarskim II, a Wydziałem Prawa i Administracji UAM

Newsletter Dydaktyczny i Dzień Jakości UMP

Zapraszamy do lektury nowego numeru Newslettera Dydaktycznego

Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu

IV Sympozjum "Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu" i XXIII Kongres Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

Nagroda Ministra Zdrowia

Nagroda Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za całokształt dorobku

Archiwum

Kategorie