Wydział Lekarski II

Aktualności

Nagroda Ministra Zdrowia

30/01/2018

Nagroda Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za całokształt dorobku

Młodzi Naukowcy 2018

24/01/2018

Kolejna edycja konkursu "Młodzi Naukowcy"

Konkurs na „Studia dualne”

11/01/2018

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

04/01/2018

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Konkurs 2018 dla doktorantów

20/12/2017

Konkurs 2018 dla doktorantów Fundacji Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Konferencja Dziekanatów Wydziałów...

01/12/2017

Konferencja Dziekanów i Kierowników Dziekanatów Wydziałów Lekarskich Uczelni Medycznych

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

Dziekanat Wydziału
Lekarskiego II

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
kondygnacja D2, II ptr.
tel.: 61 854 71 31
fax.: 61 854 71 33
e-mail: dwl2@ump.edu.pl

Zobacz także